KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Kurs jest przeznaczony dla kierowców chcących podjąć pracę na stanowisku kierowcy, którzy:
  • uzyskali kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku
  • uzyskali kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców j.w., którzy ponadto ukończyli:
  • 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E
  • 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E

Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin zajęć

Zajęcia w zakresie kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmują:
- zajęcia teoretyczne, ( elastyczne nauczanie poprzez sieć internetową )
- zajęcia praktyczne, jazda w ruchu drogowym
- zajęcia praktyczne, jazda w warunkach specjalnych

Koszt kursu:
2700 zł/os. kwalifikacja wstępna przyspieszona
4400 zł/os. kwalifikacja wstępnaSZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

35 godzin teorii (1 godz. = 45 min.)

Koszt kursu: 450 zł
© 2007 Projekt i wykonanie, hosting - Wise Software Bartosz Kitowski.